Historie Hoogersmilde

 
Hoogersmilde ontstond halverwege de 17e eeuw, als gevolg van de verveningen die in Drenthe plaatsvonden.
 
Hoogersmilde is het oudste gedeelte van de huidige gemeente Midden-Drenthe. Vandaar dat de oorspronkelijke inwoners van hoogersmilde ook vaak spreken van Olde Smilde, verwijzend naar het oudste gedeelte van de Smilde’s.
 
Kaart gemeente Smilde.

Kaart gemeente Smilde.

De gemeente Midden-Drenthe  ontstond na de gemeentelijke herindeling van 2000. Voordien was Smilde een zelfstandige gemeente, bestaande uit de kernen (dorpen) Hoogersmilde, Smilde en Bovensmilde.

Olde Smilde is het meest zuidelijke van “De Smilde” en ligt langs de Drentse Hoofdvaart of Smildeger Vaart. Aan de zuidkant van het dorp, stroomt de Beilervaart in de Drentse Hoofdvaart en aan de noordkant, bij de Spiersbrug, het Oranjekanaal. Scheepvaart is in het verleden altijd belangrijk geweest voor Hoogersmilde en zijn inwoners.

Een markante verschijning in Hoogersmilde, is ongetwijfeld de zendmast, of televisietoren. Deze in 1960 in gebruik genomen, en ruim 300 meter hoge blikvanger, is een eikpunt vanuit de verre omtrek.

Naast vervening, het produceren van turf voor de brandstofvoorziening, was vooral de landbouw en veeteeld van oudsher de belangrijkste economische bron van bestaan in Hoogersmilde.

Rond het begin van de 20e eeuw nam ook de industrie een steeds belangrijker vlucht op het Drentse platteland. In Hoogersmilde werd eind 19e eeuw de Coöperatieve Stoommelkfabriek Nooitgedacht opgericht. Ook begon in 1905 begon de Groningse ondernemer Roelfsema, aan de Drentse Hoofdvaart, een fabriek voor de productie van kalkzandsteen.

Reacties zijn uitgeschakeld.